Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

Δεν υπάρχει λόγος να ζεις... 

-Αν δεν ξέρεις να χρησιμοποιείς αυτό που εμείς ονομάζουμε... 


..."Μουσική".